Effectieve Behandeling

Kunst der Geneeskunde

Er bestaat een algemeen misverstand, dat acute en chronisch ziekten ongeneeslijk zijn. Integendeel, het merendeel kan zeer effectief worden behandeld door Naturopathie. Wat houdt Naturopathie in?

Naturopathie of Natuurgeneeswijze is een methode, die kwalen en ziekten behandelt zonder reguliere medicijnen of chirurgie; zij maakt gebruik van de juiste voeding, hydrotherapie, kruiden, poultices en oefeningen, om het natuurlijke zelfgenezende vermogen van het lichaam te bevorderen. Een patiënt wordt behandeld via de combinatie van wat de Natuur ons aanreikt: de 5 elementen – zonneschijn, water, lucht, aarde en ether en juiste voeding; vers fruit en groenten. Tot deze therapie dragen uitsluitend natuurlijke middelen bij.

Het fascinerende van de schoonheid van de Natuur is dat zij de kracht heeft om te creëren, ontspannen, activeren, verjongen en het lichaam heilzaam te genezen. Zij heeft een inherent genezend en levengevend vermogen voor de mens; dit is een integraal deel van hem. Het is interessant te beseffen dat sommige door de mens gecreëerde dingen destructief zijn, in tegenstelling tot datgene wat de natuur schenkt, in hoofdzaak constructief en nuttig is voor de mens. En de destructie, die we ervaren middels ons actief handelen, doen we voornamelijk onszelf aan. Men moet zijn lichaam liefhebben en respecteren, want men krijgt er maar één in dit leven en daarom moeten wij er optimaal voor zorgen om het gezond en fit te houden en gevrijwaard van elke ziekte. Bij verwaarlozing zullen zo de kiemen ontstaan voor ziekten. Zelfs na het toedienen van medicijnen ten behoeve van symptoombestrijding en pijnverlichting, zullen zij op lange termijn niet helpen het probleem c.q. de ziekte totaal te elimineren. Wat is dan de sleutel voor een goede gezondheid?

Naturopathie is de sleutel voor een goede gezondheid! Zij brengt een totale revolutie teweeg en onderwijst gezonde eetgewoonten. De belangrijkste aspecten zijn: wat moet men eten, wanneer moet men eten, via welke specifieke combinaties moet men voedingsstoffen nemen en natuurlijk, wat moet men niet eten! Dit zijn belangrijke factoren, om weerstand op te bouwen en een goede gezondheid in stand te houden.

Het menselijk lichaam reageert positief op Natuur-remedies. Daarom is het onze plicht, ons lichaam zo optimaal mogelijk te verzorgen. Men moet de juiste voeding nemen. Zo niet, dan creëert men onnodig problemen, zoals indigestie en constipatie. Wanneer onze weerstand laag is, dan worden we direct vatbaar voor allerlei ziekten. Het is niet nodig bezorgd te zijn over ziekten, indien we nauwgezet de wetten van de Naturopathie volgen.

Mensen, die lijden aan terminale ziekten, kunnen buitengewoon baat hebben bij een Naturopathie behandeling. Hun pijn en lijden kan aanzienlijk worden verlicht en hun leven verlengd, wanneer zij zich principieel houden aan Naturopathie. Slechts een blik om ons heen leert ons, dat de Natuur kan genezen. Talrijke levende schepselen in ons milieu lijden niet aan chronische of fatale ziekten, zoals de mensen, en zij gedijen zonder enorme hoeveelheden medicijnen te consumeren. Is het mogelijk voor ons hetzelfde te doen? Dit is wel degelijk mogelijk!

Beoefenaars van Naturopathie hebben hun reputatie gevestigd door op mondiaal niveau een groot aantal patiënten succesvol te behandelen en te genezen door de gezonde levenswijze en de juiste voedingsconsumptie te praktiseren. Naturopathie verbetert niet alleen je gezondheid, maar levert ook een bijdrage aan je capaciteiten; met andere woorden zij maakt u gezond en gelukkig.

Naturopathie kan de kwaliteit van uw leven verhogen!


De Kunst van Moeder Natuur’s Wetenschap.

De Natuurgeneeswijze is van oorsprong zo oud als de natuur zelf. Duizenden jaren geleden werd het beoefend door Hippocrates en Griekse geneesheren. Het werd opnieuw geïntroduceerd in Europa in de 18de en 19de eeuw door Vincentius Priesznitz, K. Schroth en Louis Kuhne. Na het overlijden van deze pioniers zijn hun theorieën in delen verspreid en grotendeels verdwenen.

In het Dresden-Radebeul Sanatorium in Duitsland hebben zij vele patiënten die leden aan acute, chronische en fatale ziekten succesvol behandeld door middel van Naturopathie. De Dresden Sanatorium publicatie, De Nieuwe Natuurgeneeswijze, bestaande uit 1700 pagina’s (deel 1 en deel 2) is meer dan honderd jaar geleden geprint en verspreid en vervolgens opnieuw uitgegeven door dr. Ootmar MD (in 1922 - Nederland). Meer dan één miljoen exemplaren zijn hiervan verkocht in de 19de eeuw en het boek werd bekroond met 25 Gouden Medailles, Erekruisen en Erecertificaten. Dit boek werd vertaald in diverse talen, onder andere in het Deens, Zweeds, Russisch, Pools, Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Tsjechisch en in het Hongaars.

Het was K.L. Sarma uit India die de oorsprong en theorieën ontdekte van Vincentius Priesznitz, K. Schroth and Louis Kuhne. In 1910 gaf Sarma de wetenschap een nieuwe dimensie in de praktische medische wetenschap en theorie. Hij was de oprichter van het Naturopathie Sanatorium (1916) en het “Indian Institute of Natural Therapeutics” (1941). Hij en zijn kinderen L.G. Sarma en L.T. Sarma hebben deze wetenschap gepraktizeerd en aangemoedigd en hebben duizenden mensen geholpen door de Natuurgeneeswijze. K.L. Sarma werd in India de “Vader der Natuurgeneeswijze” genoemd. Mahatma Gandhi was een volgeling en hechte voorstander van Naturopathie. Met inspanning van de voormalig Minister-President van India erkende de regering Naturopathie.

Dr. R. Suresh Kumar kan zich gelukkig prijzen dat hij deze wetenschap kon bestuderen, beoefenen en in praktijk brengen onder begeleiding van L.G. Sarma en L.T. Sarma van 1973 tot 1979. In 1980 is hij afgestudeerd. Zij hebben enorme prestaties geleverd om de kennis van de afgelopen 150 jaar te compileren van de pioniers V. Priesznitz, L. Kuhne en K. Schroth.

K.L. Sarma, L.G. Sarma en L.T. Sarma hebben met hun inspanning, praktische ervaring en theoretische kennis, deze unieke geneeswijze van Moeder Natuur in India op grote schaal tot leven gebracht van 1914-1990.

Sinds de afgelopen 35 jaar is dr. R. Suresh Kumar, met zijn kennis, ervaring en deskundigheid op dit gebied, in staat geweest om deze wetenschap verder te ontwikkelen en te verrijken om ook de moderne ziekten succesvol te genezen middels Naturopathie.