Effectieve Behandeling

Appreciatie van medische artsen

2 december 2005

Geachte lezers,

Zoals u weet, wordt Crohn veroorzaakt door een zware ontsteking. Uit onderzoek van Dr. Segal blijkt dat dit in verband staat met een verminderd immuunsysteem. Dit onderzoek heeft de weg gebaand naar het begrijpen van de oorzaak van Crohn.

Ik heb het geluk gehad dat ik Dr. Suresh Kumar, Naturopathologist uit Castricum, heb ontmoet tijdens mijn bezoek aan Nederland voor de 10de Medische Wereldconferentie IFSO in Maastricht.

Ik heb begrepen dat Dr. Suresh Kumar gespecialiseerd is in ziektes van het spijsverteringsstelsel. Hij heeft zijn naam gevestigd in het medische genootschap een reputatie opgebouwd en respect verworven in de medische wereld door Crohn, colitis, IBS enz. te behandelen. Zijn behandelingsmethode wordt onderkend door de Nederlandse autoriteiten, omdat zij de opmerkelijke resultaten bij de behandeling van chronisch zieke patiënten hebben gezien.

De filosofie achter zijn behandeling is simpel, logisch en effectief: het elimineren van de slechte bacteriën en het versterken van de goede bacteriën in het maagdarmkanaal op een natuurlijke manier. Als er te veel slechte bacteriën zijn, kan de snee of wond niet genezen. Dit is de snelste manier om de immuniteit te herstellen.

Ik stond ervan versteld toen ik zag en begreep dat hij positieve resultaten behaalde bij chronische ziektes, met name bij de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en IBS. Ik geloof oprecht dat zijn specialiteit op het gebied van Naturopathie geneeskunde de vele mensen met bovengenoemde ziektes zou moeten bereiken.

Na een aantal bijeenkomsten met Dr. Suresh Kumar en zijn patiënten en na het bestuderen van zijn manier van behandelen en de vooruitgang, samengaand met opmerkelijke resultaten bij deze patiënten, die al meer dan 10 tot 15 leden aan deze ziektes. Dankzij zijn behandeling hadden zij hun gezondheid weer volledig terug in een paar weken tijd.

Mensen die 18 jaar geleden door hem zijn behandeld voor Crohn, colitis, IBS, poliepen enz. zijn nog steeds gezond en hebben een normaal leven.

Ik ben niet makkelijk te overtuigen van een andere manier van behandelen, tenzij ik bonafide bewijs heb. Na meer dan 25 jaar in medische dienst als chirurg, heb ik nog nooit gezien dat een behandeling zulke goede resultaten heeft behaald. Ik vond het ongelofelijk en indrukwekkend. Ik ben helemaal overtuigd van zijn manier van behandelen en ik vraag me af of de reguliere allopathische (moderne) medische wetenschap goed samen zou kunnen gaan met deze wetenschap. Op bepaalde momenten heeft onze moderne medische wetenschap zijn beperkingen, en ik ben van mening dat het antwoord hierop te verkrijgen is met mijn eerder genoemde idee.

Als beide wetenschappen samen gaan, zou het veilig zijn en zouden we grenzen kunnen verleggen, waardoor het tevens deuren opent voor meer mensen, een brede erkenning krijgt en een eigen plaats onder de zon.

Ik vind dat er nu meer en meer mensen zouden moeten weten, begrijpen, leren en in de praktijk brengen hoe chronische ziektes onder controle gebracht kunnen worden.

Gezonde groet,

Dr. S. Bd….. M.S., F.I.C.S., F.A.I.S.
Laparoscopic Gastro-Intestinal & Bariatric
Chirurg

Algemeen Ziekenhuis
Afdeling: Polikliniek Interne Geneeskunde
Aan: P.Z., huisarts en R.S. Kumar, naturopathologist
B.C., huisarts

Geachte collega,

Ik zag vervroegd ter controle patiënte Mw. J.S. in verband met weer toename van algemene malaise en diarree. Zoals u weet is zij bekend met de ziekte van Crohn met een ernstig recidief, toen gelocaliseerd in het gehele colon en het laatste deel van het ileum. Ze was nu wederom afgevallen en de defaecatiefrequentie was opgelopen met bijmenging van bloed en slijm.

In eerste instantie heb ik een sigmoïdoscopie verricht. Het gehele sigmoïd was afwijkend, te rood, oedemateus met verspreid oppervlakkige, deels aphteuze ulceraties. Genomen biopten zowel uit sigmoïd als rectum toonden een actieve ontsteking, waarvan het beeld past bij morbus Crohn.

Ter oriëntatie over de uitgebreidheid van het ontstekingsproces werd een week later na lavage een totale coloscopie verricht. Hierbij werd het coecum vlot bereikt en eigenlijk het rectum was als enige nog enigszins normaal. Wel had dit een wat korrelig slijmvlies, mogelijk zelfs wat toegenomen ten opzichte van een week geleden. Het gehele colon was verder sterk oedemateus met afwezig vaatpatroon en verspreid oppervlakkige erosies, aphtoïde ulcera. Ook de klep van Bauhin was zeer oedemateus met oppervlakkige ulceraties. De laatste ileumlis kon niet goed worden gezien maar leek ook oedemateus en zeker pathologisch.

Samenvattend is er bij patiënt sprake van een recidief morbus Crohn zich uitend als pancolitis en waarschijnlijk ileïtis terminalis.

De afgelopen jaren is er zeer langzaam geprobeerd de prednison te verminderen. Het oplopen van de BSE, de lichte leucocytose en thrombocytose zijn aanwijzingen voor activiteit van het ontstekingsproces. Ik heb haar een hogere dosering prednison voorgeschreven en ik zal haar de komende tijd weer frequent controleren.

Diezelfde maand werkte collega P.Z., huisarts, samen met een Indiase naturopathologist, Dr. R.S. Kumar, volgens zijn behandelingsmethode bestaande uit positieve voeding, natuurlijke medicijnen, aquatherapie etc. Al naar gelang de resultaten heb jij de medicijnen afgebouwd en uiteindelijk gestaakt.

Ik zag nog eens op de polikliniek patiënte J.S. Zij wordt gecontroleerd in verband met een Crohnse colitis (pancolitis) en waarschijnlijk ook ileïtis terminalis. U had de medicatie met Prednison verminderd en uiteindelijk gestaakt en vervangen door dieet, natuurlijke medicijnen en watertherapie volgens de behandelwijze van een Indiase naturopathologist. De defaecatiefrequentie is verminderd tot 1x per dag, goed gevormd en zonder bijmenging van bloed of slijm. Met bovengenoemde behandelwijze gaat het goed met haar.

In de buik zijn er nu geen palpabele afwijkingen. Bij sigmoïdoscopie is het rectum distaal vrijwel normaal. Er is redelijke vaattekening. In het sigmoïd en colon descendens is de vaattekening wat verminderd, nauwelijks oedeem meer en nog zeer sporadisch minimale aphteuze ulceraties.

Samenvattend is de Crohnse colitis zowel klinisch, biochemisch als endoscopisch niet actief. Het lijkt mij dan ook verstandig het huidige beleid van deze naturopathologist voort te zetten en patiënte ontvangt mijnerzijds geen medicatie.

Met collegiale hoogachting,
Dr. H.B.S., internist
Dr. H.B., internist

Dit resultaat is behaald nadat patiënte de behandelwijze van Dr. R.S. Kumar voor maar zes weken heeft gevolgd.

L.S.,
R. Suresh Kumar, dr. in Naturopathie, ken ik sinds juli ‘88. Door hem raakte ik vertrouwd met de werken van Dr. K.L. Sharma (Practical Nature Cure), Dr. Herbert M. Shelton ( Fasting can save your life) en van Mahatma Gandhi (Gezondheid) en bracht een 30-tal van mijn patiënten in contact met dr. Kumar voor behandeling volgens Nature cure.

Nature Cure behelst met name een zekere leefstijl en een reinigend dieet met vers fruit, vers geperste vruchtensappen en verse groente, aquatherapie, kortere en langere perioden met vasten, totdat de ware, natuurlijke “trek” in iemands body zich aandient, en de vitaliteit en weerstand terugkeren.

Ik heb grote bewondering voor deze kuren vanwege het opmerkelijk goede resultaat, mits ze nauwgezet gevolgd worden.

Hiermee komen we meteen aan de voorwaarden die mijns inziens voor succes noodzakelijk zijn:

  • de leeftijd;
  • sterke motivatie;
  • de omgeving moet meewerken;
  • er moet medische controle zijn;
  • het moet betaalbaar zijn.

De achtergronden zijn dermate interessant en belangwekkend en bogen op zo’n grote traditie, dat ik elke medicus toewens zich erin te verdiepen.

Hoogachtend,
Dr. P.Z.
huisarts

L.S.,

Met genoegen heb ik kennis genomen van de plannen van Dr. R.S. Kumar, naturopathologist, inzake het stichten van een sanatorium voor paramedische geneeskunst natuurlijke geneeswijze in samenwerking met de medische geneeswijze. De alternatieve geneeswijzen ondervinden deze dagen een steeds toenemende belangstelling.

Uit hetgeen mij over Dr. Kumar bekend is, heb ik het volle vertrouwen in het welslagen van zijn onderneming tot voordeel van vele patiënten die deze geneeswijze behoeven.

Dr. A.S. vd B.
huisarts

Referentie: P 23-03/89
Mijne dames en heren,

Dr. Suresh Kumar, afkomstig uit India, naturopath van beroep heeft voor de gezondheidszorg in onze regio een belangrijke plaats, voornamelijk bij de behandeling van chronische aandoeningen zoals artritis, astma, ziekte van Crohn en eczeem.

De indicatie voor de behandeling van andere pathologie zal in de toekomst zeker doen toenemen naar gelang het resultaat van de behandelde patiënten. Hij heeft een werkvergunning gekregen voor het uitoefenen van zijn beroep in Nederland als naturopath.

Gezien zijn successen in de behandeling van Morbus Crohn en Colitis Ulcerosa in het algemeen sta ik er achter om dit eens te proberen.

Dr. I.B.K.
Chirurg
Medisch Ziekenhuis

L.S.,

R.S. Kumar, naturopath, is een succesvol genezer. Hij behandelt patiënten zonder allopathische medicijnen maar met de juiste voeding en hydrotherapie.

Het spijt me te moeten zeggen dat we allemaal deze oude, wonderbaarlijke wetenschap negeren. Bij mijn weten heeft hij tot nu toe alleen maar succesvolle resultaten behaald met de patiënten.

Dr. M.L.
Internist
Medisch Centrum

Verklaring ten aanzien van Dr. R.S. Kumar d.d. 16-08-1988
Onderstaande leden van de Amsterdamse Werkgroep van Artsen en Natuurgeneeskundigen verzoeken of Dr. R.S. Kumar in hun praktijken, patiënten, die dat eveneens wensen, wil zien en behandelen. Genoemde artsen en natuurgeneeskundigen doen dit verzoek omdat zij in Dr. Kumar bijzondere en met name praktische deskundigheid herkennen, welke op andere wijze in Nederland tot nog toe niet is waargenomen of kon worden opgedaan. Ondergetekenden zijn overtuigd van het zeer grote belang voor de volksgezondheid in het algemeen, van deze in principe goedkope en meer natuurlijke geneeskunde, met een minimum aan farmaceutische middelen maar met veel aandacht voor de leefstijl, positieve voeding en eenvoudige aquatherapieën.

Dr. J.S., arts
Dr. M.J., arts
Dr. H.J., arts
Dr. A. vd V., huisarts
Dr. P.Z., huisarts, coördinator

Verklaring uit 1988 ten aanzien van Dr. R.S. Kumar
Hierbij verklaart de artsenvereniging dat de aanwezigheid in ons land van Dr. R.S. Kumar, directeur van de Nature Cure Clinic for Drugless Therapy, van buitengewone waarde moet worden geacht voor met name die artsen die de natuurgeneeswijze zelf dagelijks beoefenen en die uit dien hoofde geïnteresseerd zijn in de theorie en praktijk van de Naturopathie.

Het ligt zeker in het voornemen Dr. Kumar nog dit jaar te benaderen voor door hem te verzorgen voordrachten. Ook op andere wijze hopen wij nog te kunnen profiteren van de specifieke kennis en ervaring van Dr. Kumar.

Professor Dr. C.W.A.
Coördinator

De namen van deze dokters zijn niet weergegeven wegens privé-redenen. De originele brieven zijn in het bezit van Dr. R.S. Kumar.