Effectieve Behandeling

Biografie

Mijn familie heeft mij, toen ik nog heel jong was, kennis laten maken met naturopathie. Zij hebben hun grondige kennis op het gebied van naturopathie verkregen van Mahatma Gandhi, de vader van India. De levenswijze van Mahatma Gandhi had een grote invloed op hen. In 1935 bezocht hij ons voorouderlijk huis,Thottathil House (Huis in de Tuin) Kollam, gesitueerd in de staat Kerala, Zuid-India. Mijn grootouders en voorouders die daar woonden, waren bekende ondernemers, vermaarde onderwijskundigen en sociale hervormers. Dankzij deze capaciteiten zagen zij het belang van naturopathie in. Mahatma Gandhi benadrukte deze opvatting in enkele openbare vergaderingen die hij toesprak tijdens zijn verblijf in mijn voorouderlijk huis.

Gandhi bij Thottathil House, Kerala 1935

   
Parlementslid, Indian National Congress

Mijn grootouders werden erg enthousiast door zijn toespraken. De zwagers, Mr. S.M. Padphanabhan Cashew Export en Mr. K. Kesavan Writer, hoofdbestuurder van Harris & Crossfield, Kollam, hielpen samen met Gandhi honderden arme mensen aan een bron van schoon water. Mahatma Gandhi sprak een openbare bijeenkomst toe na de inwijding van de waterput bij Thottathil House in 1935. Gandhi zit op de tafel, zodat het publiek hem beter kan zien. Mahatma Gandhi dronk het eerste glas water van deze bron, waarmee hij de boodschap overbracht aan honderden locale mensen dat schoon water het beste en het belangrijkste voedingsmedicijn van de natuur is voor de menselijke spijsvertering.

Gandhi zei: "Naturopathie is al sinds mijn jeugd een passie voor mij. Het doel van de natuur te dienen, te genezen en anderen te helpen is altijd mijn levensdroom geweest. Van duizend gevallen kunnen er 999 succesvol behandeld worden door een goed dieet, water, modderbehandelingen (mudpack) en gelijksoortige remedies."

Tijdens mijn tienerjaren brachten mijn ouders mij groot in een omgeving waar naturopathie een groot deel van ons leven was. Toen ik nog heel jong was, ongeveer 14 of 15 jaar, kreeg mijn vader een beroerte. Hij was achter in de dertig en leed al lang aan diabetes. De bijwerkingen van de medicijnen die hij voor zijn diabetes nam, veroorzaakten zijn beroerte. Hoewel er befaamde dokters in mijn familie waren op verschillende gebieden van de geneeskunst konden ze hem niet beter maken en de gezondheid van mijn vader ging met de dag achteruit.

Op een bepaald moment realiseerde hij zich dat door verkeerde voedingsgewoonten in combinatie met sterke farmaceutische medicijnen zijn gezondheid zo achteruit ging. Hij besloot dat deze manier van negatief voedsel en verkeerde medicatie hem niet zou helpen. Zolang de inname van negatief voedsel voortduurt, kan het lichaam niet beter worden en daardoor zijn er weer sterkere doseringen medicijnen nodig. Deze combinatie zorgt er uiteindelijk voor dat de gezondheid steeds slechter wordt. Oftewel, het lichaam wordt immuun voor hogere doseringen medicijnen en dit leidt tot het achterblijven van toxines in het lichaam. Voor mijn vader was dit een helder feit.

Mijn familie heeft hem op dit gebied veel advies gegeven en raadde hem een gezond leven aan door positief voedsel te eten. Op advies brachten we hem naar een nabij gelegen sanatorium, waar hij gedurende zes weken behandeld werd. Aan het einde van zijn verblijf, toen zijn gezondheid langzamerhand weer terugkeerde, waren er tekenen van verbetering te zien in zijn lichaam door het eten van positief voedsel en tegelijkertijd door het verminderen van de hoeveelheid medicijnen. Toen mijn vader uit het sanatorium ontslagen werd, adviseerden zij hem om dezelfde behandeling thuis nog acht maanden voort te zetten. Aangezien ik de technieken van de naturopaths in het sanatorium nauw geobserveerd had, leerde ik veel van hun vaardigheden door de frequente interactie met hen. Hierdoor werd de verantwoordelijkheid om de zorg voor mijn vader op me te nemen gemakkelijker. Ik was gemotiveerd en het bood mij de mogelijkheid om veel interesse en kennis op het gebied van naturopathie te ontwikkelen bij het behandelen van mijn vader. Mijn vader, die doorhad hoe geпnteresseerd ik was, moedigde mij aan en steunde mij hierin. Het fantastische herstel van mijn vader dat voor mijn ogen plaatsvond zonder dure medicijnen en behandelingen was een nog grotere aanmoediging voor mij. Het bleek dat de medicatie die nodig was voor de behandeling, gewoon thuis beschikbaar was.

Mijn vader kon alleen weer gezond worden na de paralytische beroerte en andere chronische ziekten door gezond te gaan leven. Zo kon hij zijn linkerbeen en linkerhand weer bewegen nadat ze door de beroerte waren aangetast. Niet alleen werd mijn vader weer gezond, maar ook andere mensen die met deze prachtige therapie waren behandeld, herkregen hun gezondheid. Doordat ik getuige was van al deze geweldige resultaten, werd ik naar het gebied van naturopathie toe gezogen. Ik volgde een intensieve studie op het gebied van naturopathie gedurende 8 jaar onder de supervisie en begeleiding van de pioniers op het gebied van naturopathie. Deze personen hadden meer dan 50 jaar ervaring op dit gebied. In 1980 studeerde ik af met lof. Mijn studiegebied was toegespitst op anatomie, theorie, praktijk en stage. Tijdens mijn stage in het sanatorium deed ik praktische kennis op van hydrotherapie, kruiden, kompressen opleggen en diëten voorschrijven aan patiënten. Deze behandelingen werden toegepast bij patiënten die leden aan verschillende soorten ziekten zoals diabetes, hartkwalen, hoge- en lage bloeddruk, astma, spijsverteringsproblemen, eczeem, migraine, reuma, artritis, oogziekten, tuberculose, kanker, ontstekingen aan het darmstelsel enz. Na mijn studie met een onderscheiding voltooid te hebben, was ik in de gelegenheid mijn kennis verder te ontwikkelen door met verschillende medische instituten en ziekenhuizen in Azië, het Midden Oosten en Europa samen te werken en chronische ziektes te behandelen middels naturopathie. Die ervaring heeft mijn kennis in grote mate verhoogd.

Ik begon mijn zelfstandige praktijk als een medische beoefenaar van naturopathie. Tijdens mijn praktijkuitoefening genas ik veel patiënten die leden aan chronische en acute ziektes. Hierdoor verkreeg ik het respect van mijn patiënten. In 1982 werd ik uitgenodigd door de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten om een senior lid van de koninklijke familie, tevens zakenman en miljardair, te behandelen die al 10 jaar aan chronische ziektes leed. Hij was daar al voor behandeld in ziekenhuizen in Europa en de Verenigde Staten. Toch ging zijn gezondheid langzaamaan achteruit, mede vanwege zijn ongezonde eetgewoonten. Hij leed ook als gevolg van zware doses medicijnen. Hij voelde zich al 10 jaar ellendig en was bedlegerig. Uiteindelijk besloot hij om naturopathie te proberen. Al na een paar weken was hij overtuigd van het effect van naturopathie. Hij kreeg zijn gezondheid terug en hij was verlost van alle medicijnen en pijn. Dankzij deze buitengewone vooruitgang, ging hij ermee akkoord om met mij mee naar India te reizen om zijn behandeling af te maken. Ik behandelde hem in ´Kumar´s Nature Cure Drugless Clinic´, in Zuid-India in 1985. Toentertijd waren de minister, de gouverneur en senior hoogwaardigheidsbekleders verbijsterd vanwege het feit dat een senior lid van de koninklijke familie van de V.A.E. naar India gekomen was om zijn ziekte door middel van naturopathie te laten behandelen. Zij feliciteerden me voor deze unieke prestatie. Zijne majesteit de koninklijke hoogheid, een van de regeerders van de Staat van de Emiraten, was dankbaar voor deze succesvolle behandeling. Door publicaties in de pers vanwege mijn prestaties in de VAE werd ik populair. Ik behandelde tevens veel leden van de koninklijke familie, Arabische vips en andere succesvolle ondernemers.

Later behandelde ik veel Europeanen. In 1988 nodigde een Nederlandse patiënt, die volledig genezen was door mijn behandeling, me uit om naar Nederland te komen om haar moeder te behandelen. Ik gaf haar moeder de vereiste behandeling met de steun en samenwerking van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC), omdat ze op dat moment medische behandeling in het AMC onderging. De patiënte genas volledig en het bracht me lof en waardering van de medische gemeenschap. Geпnspireerd door de resultaten, nodigde de Nederlandse artsen associatie een groot aantal doktoren uit om mijn lezingen bij te wonen.

Gemotiveerd door de steun van de medische gemeenschap in Nederland, behandelde ik succesvol veel patiënten van hun die leden aan verschillende ziekten als hartkwalen, migraine, morbus crohn, colitis ulcerosa, diabetes, eczeem, kanker enz. Leden van de Nederlandse medische werkgroep te Amsterdam verzochten me hun patiënten te behandelen, omdat ze mijn expertise in deze therapievorm onderkenden. Zij begonnen het belang van deze therapie om hun gezondheid weer op te bouwen, te begrijpen. Sindsdien houd ik praktijk in Nederland.

Rechts: De heer Kuipers, een van de patiënten van deze dokters, samen met Dr. Kumar in 1990

   
 

De heer Kuipers is een patiënt die aan darmkanker leed. Hij onderging de naturopathie behandeling voor zijn ziekte. De heer Kuipers geeft in zijn eigen woorden aan hoe goed naturopathie is. Hij zegt: ´Bij mij werd de diagnose darmkanker (tumor) gesteld en ik werd in 1987 geopereerd. Na twee jaar kwam het terug in een ander deel van mijn darmen. Ik vroeg aan de specialist of er hoop was voor mijn herstel, maar hij kon die hoop niet geven. Mijn huisarts raadde me de naturopathie behandeling van Dr. Kumar aan. Ik geloofde hem op zijn woord en onderging de behandeling die Dr. Kumar bood. Bij de check-up die ik regelmatig moest laten doen, controleerde de specialist mijn darmen weer in het ziekenhuis in 1990. Hij kon het niet geloven toen hij de kankercellen niet meer terugvond in mijn darmen! Vanaf die tijd ging ik elk jaar voor een check-up naar het ziekenhuis. In december 2004 werd ik officieel ontslagen. Ik ben nog steeds volledig kankervrij en ik hoef geen check-ups meer te laten doen. Zoals uit de 15 jaar van mijn regelmatige check-ups in het ziekenhuis van 1989 tot 2004 is gebleken, speelt de natuur een vitale en cruciale rol in mijn lichaam om de ziekte te genezen. Niemand kan nu nog de efficiëtie van naturopathie tegenspreken of uitdagen. Ze kunnen de behandeling ook niet wantrouwen, aangezien ik bewijs heb in de vorm van mijn specialist in het ziekenhuis, de huisarts en mijn ziektekostenverzekering, die aantonen dat ik kanker had. Het is bijzonder treurig om te zien dat andere mensen die tegelijkertijd met mij aan darmkanker leden, nu niet meer in leven zijn omdat ze niet konden profiteren van naturopathie. Ik ben trots op mezelf dat ik mezelf deze kans heb gegeven. Ik deed wat gedaan moest worden op het juiste moment en gaf mezelf over aan de discipline en de gehele behandeling en ik heb mijn levenswijze veranderd naar een gezonde levenswijze. Wat mij betreft kon ik alleen dankzij de natuur weer gezond worden. Nu, in 2005, ben ik 88 jaar. Ik voel me sterk en ik leef en eet gezond. Ik wandel dagelijks en doe oefeningen. Ik houd vaak contact met Dr. Kumar. Dankzij hem en mijn huisarts leef ik nog steeds."

In 1989 riep een huisarts zijn patiënten bij elkaar om hun fantastische ervaringen over naturopathie te delen. Bijna 30 patiënten die hadden geleden aan chronische ziekten en waren genezen door Dr. Kumar door middel van naturopathie, kwamen bij elkaar. Deze bijeenkomst werd gehouden in een openbare ruimte te Purmerend in Noord Holland. Er kwamen heel veel mensen bijeen om de succesvolle en gelukkige verhalen te horen van de mensen die beter waren geworden door middel van naturopathie. Deze bijeenkomst bracht meer geluk en vertrouwen in gezinnen en families van veel patiënten. De bijeenkomst genereerde meer interesse in deze behandelingsmethode en vergrootte het vertrouwen bij nieuwe patiënten om te veranderen van behandelmethode.

Links; 1ste huisarts, 2de zijn patiënt die haar verhaal doet, 3de Dr. Kumar,
Rechts; groep patiënten die hun ervaringen over naturopathie delen in Purmerend

Ik heb vele Nederlandse medische organisaties bewezen dat naturopathie de enige remedie is tegen chronische ziektes. Ik heb honderden patiënten onder mijn supervisie behandeld samen met Nederlandse medici en wetenschappelijke resultaten bewijzen dat de natuur heelt. Ze hebben mijn werk en expertise gezien, en erkennen dat mijn aanwezigheid in Nederland heel belangrijk en wezenlijk is voor de gezondheidszorg. Enkele medici hebben de kennis van naturopathie overgenomen om chronische ziektes te genezen. Het vertrouwen, geloof en respect dat ze mij gaven, heeft mij geholpen om het respect te verdienen van het vermaarde medische genootschap. Ik heb bijeenkomsten, voordrachten en lezingen gehouden voor vele medische genootschappen en ziekenhuizen in Nederland.

Na een publicatie over mijn werk en idealen in NG Mediselect Management (het magazine voor medici) in 1989, werd ik door veel Nederlandse dokters die interesse toonden, benaderd. Ik voel me bevoorrecht om te kunnen vertellen dat zelfs een aantal medische specialisten, huisartsen en hun families mijn behandelingen onderging. Ik ben bijvoorbeeld blij om te zeggen dat ik de vrouw van een van de professors en voorzitter van de Medische Universiteit in Nederland effectief behandeld heb voor migraine door naturopathie. Ze leed al 14 jaar aan deze ziekte. Na haar herstel door mijn behandeling schonk haar echtgenoot mij een heel oud boek over naturopathie bestaande uit 1700 pagina´s, dat 115 jaar geleden gepubliceerd is. Toen ik het boek las, zag ik tot mijn verbazing dat alles wat ik geleerd had en beoefende, helder en duidelijk in dat boek beschreven stond! Ik was erg dankbaar dat deze professor me dit prachtige boek had geschonken. Ik heb erg veel geluk gehad dat veel medische doktoren (allopathie) van over de hele wereld met me hebben samengewerkt. Ik heb met succes zeer veel patiënten uit verschillende landen behandeld en ik verheug me erop dit in de toekomst te kunnen blijven doen.

Naturopathie is een heel oude gezondheidswetenschap die lang geleden ook werd toegepast in Nederland. Deze wetenschap is verloren gegaan en nooit meer gebruikt. Slechts een paar doktoren, waaronder Dr. Ootmar en Dr. Van der Upwich pasten naturopathie toe en volgden deze filosofie.

Een droom is uitgekomen! Naturopathie is een passie voor me geworden en ik wil dit prachtige geschenk van Moeder Natuur met iedereen delen.

Dieet ´Let op uw dieet, drink schoon water en vermijd vet´. Dit is een boodschap van een Naturopath, die zegt ongelofelijk resultaten te verkrijgen door alleen het beste wat de natuur voortbrengt te eten "fruit, groente, granen en noten."

Je bent wat je eet!

Doctor R. Suresh Kumar
Naturopathologist

Een revolutionair gezondheidshervormer.