00 31 (0) 251 654723 health@pgng.nl

Geschiedenis van de natuurlijke geneeswijze in Nederland.

Deze website is gemaakt voor de geïnteresseerden zodat men weet wie de natuurlijke geneeswijze in Nederland nieuw leven heeft ingeblazen en wie zich hiervoor hebben ingespannen. Wij moeten hen niet vergeten want tot nu toe hebben duizenden mensen hiervan kunnen profiteren. Oude organisaties zijn verder gegaan onder een andere, nieuwe naam en de mensen die hier achter zaten, zijn met pensioen of leven niet meer. Men wil aan de nieuwe generatie laten zien, dat ze sterker staan met een nieuwe naam en dat ze niets meer met het verleden te maken willen hebben. Echter, het verleden herbergt altijd een geschiedenis en door deze geschiedenis zijn we sterk geworden en hebben we authenticiteit opgebouwd. De echte natuurlijke geneeswijze is een systeem, een unieke therapie met haar eigen waarden en theoretische en praktische kennis. Ook als we hier steeds maar nieuwe vormen van geneeswijze met verschillende namen aan toe blijven voegen, het zal nooit de kracht of de effecten van de natuur veranderen.

Dr. R. Suresh Kumar uit Castricum is de eerste door de overheid (Ministerie van VWS en MvJ) erkende natuurgeneeskundige in Nederland. Hij heeft zich in 1988 in Nederland gevestigd. Kumar heeft de natuurlijke geneeswijze opnieuw uitgevonden en introduceerde de vaardigheden van 1988 tot 1992 aan de Nederlandse overheid en aan artsen die de natuurgeneeswijze beoefenden en hij heeft honderden chronisch zieke patiënten van hen succesvol behandeld. Deze prestaties waren bekend bij het Ministerie van VWS en MvJ.´De Nederlandse regering gaf Kumar in 1991 de vergunning voor Paramedische Geneeskunst Natuurlijke Geneeswijze (PGNG). Dr. Kumar steunde de oude natuurlijke geneeswijze organisaties in Nederland en zij hebben geprofiteerd van de kennis en vaardigheden van Kumar. Sinds 1988 staat hij bekend als de pionier van de natuurlijke geneeswijze of "Naturopathy".

Mevrouw W.C. Sypkens-van Andel stond bekend als moeder van de natuurlijke geneeswijze in Nederland. Zij schreef hier boekjes over en promootte de alternatieve geneeswijze. De familie heeft Kumar´s wijze van therapie overgenomen. Tijdens haar ouderdomsjaren steunde Kumar haar om gezond te blijven en ze bereikte de respectabele leeftijd van 93 jaar. Haar zoon Tammo Sypkens was de oprichter van de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren van de Alternatieve Geneeswijzen (SRBAG). Mevrouw Sypkens vertelde haar zoon:

´Het is nodig dat deze doctor in heel Nederland wordt aangehoord.´, en dat hij moet samenwerken met Kumar om de kwaliteit van de natuurlijke geneeswijze in Nederland te verbeteren.

De registratie en erkenning van de alternatieve geneeswijzen werd tot stand gebracht en uiteindelijk werden de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering. Dit dankzij de grote inspanningen van, onder andere, de familie Sypkens.

In 1988 en 1989 heeft Kumar meer dan 100 chronisch zieke pati&ënten van artsen / leden van de Artsenvereniging ter Bevordering van de Natuurgeneeswijze (ABNG) succesvol behandeld. Voor uw informatie, de ABNG is sinds 2012 opgegaan in de AVIG, de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde. Deze artsen gebruikten veel ziekenhuizen voor wetenschappelijke diagnosis van deze patiënten om de regering te beïnvloeden. De coördinator van de ABNG, Dr. Cor W. Aakster, en zijn collega´s hebben onderstaand document van 16-08-1988 persoonlijk ingediend, waarin onder andere staat: ´Hierbij verklaart de ABNG dat de aanwezigheid in ons land van dr. S. Kumar van buitengewone waarde moet worden geacht voor met name die artsen die de natuurgeneeswijze zelf dagelijks beoefenen en die uit dien hoofde geënteresseerd zijn in de theorie en praktijk van de natuurgeneeswijze.´

Kumar introduceerde in 1989 het basisprincipe van de natuurgeneeswijze bij de ABNG: ´Let the food be the medicine and the medicine be the food.´ Hierbij worden lucht, water, ether, zonlicht en aarde gezien als de vijf noodzakelijke voorwaarden in het leven.´De natuurlijke geneeswijze is geen onderdeel van de wet BIG omdat het geen deel uitmaakt van de reguliere geneeskunde. Natuurlijke geneeswijze is een onafhankelijk systeem van geneeskunde.

Dr. R. Suresh Kumar [1990]
Doctor of Naturopathy Medicine

 • Congres ´Professionalisering binnen de alternatieve gezondheidszorg´ in 1989.
 • Mevrouw W.C. Sypkens-van Andel stond bekend als de moeder van de natuurlijke geneeswijze.
 • De heer Tammo Sypkens was dagvoorzitter tijdens het congres op 16 november 1989.
 • Dr. C.W. Aakster, coördinator van de ABNG.
 • Verklaring ten aanzien van dr. Kumar van de ABNG.
 • Het begin van de relatie tussen dr. Kumar en de ABNG.
 • Verklaring voor dr. Kumar van de Amsterdamse Werkgroep van Artsen en Natuurgeneeskundigen.
 • Verklaring van dr. P. Zee, senior adviseur van de ABNG, na het succesvol behandelen van meer dan 30 chronisch zieke patiënten van hem in 1988 en 1989.
 • Aanbeveling dr. Kumar van een senior huisarts.
 • Samenwerking met onder andere Streekziekenhuis Waterland.
 • Samenwerking met de Amsterdam Akademie voor Natuurgeneeskunde.
 • Akademie voor Natuurgeneeskunde.
 • Referenties: Ministerie van Justitie en Vreemdelingendienst te Amstelveen en Castricum.
 • Attest.
 • Kumar´s meest recente correspondentie met het Ministerie van VWS.

1. Congres ´Professionalisering binnen de alternatieve gezondheidszorg´ in 1989


2.


3.


4. Vanwege mijn succes in India en de Verenigde Arabische Emiraten, besefte Hare Majesteit de
Koningin dat mijn therapie zeer nuttig is voor de Nederlandse samenleving. Reden waarom
Hare Majesteit mijn therapie heeft geïntroduceerd bij de hogere autoriteiten.


5. Dr. C.W. Aakster, coördinator van de ABNG


6. Verklaring ten aanzien van dr. Kumar van de ABNG


7. Het begin van de relatie tussen dr. Kumar en de ABNG


8.


9. De heer Tammo Sypkens was dagvoorzitter
tijdens het congres op 16 november 1989

In deze brief vraagt Tammo hulp aan dr. Kumar Castricum. Hij wil zelfs dat dr. Kumar naar Londen gaat om zijn goede vriendin in behandeling te nemen. Tammo had veel vertrouwen in dr.Kumar.


10. Mevrouw W.C. Sypkens-van Andel, de moeder van Tammo Sypkens,
stond bekend als de moeder van de natuurlijke geneeswijze.


11. Verklaring voor dr. Kumar van de Amsterdamse Werkgroep van Artsen en Natuurgeneeskundigen


12. Verklaring van dr. P. Zee, senior adviseur van de ABNG, na het succesvol behandelen
van meer dan 30 chronisch zieke patiënten van hem in 1988 en 1989


13. Aanbeveling dr. Kumar van een senior huisarts


14. Samenwerking met onder andere Streekziekenhuis Waterland


15. Samenwerking met de Amsterdam Akademie voor Natuurgeneeskunde


16. Akademie voor Natuurgeneeskunde


17. Referenties: Ministerie van Justitie en Vreemdelingendienst te Amstelveen en Castricum


18. Certificaat


19.


20.


21.


22.


23.


24.


Mevrouw Lia eed vijf jaar aan een zeer ernstige vorm van de ziekte van Crohn. De inname van zware medicijnen leverden geen resultaat op. Vanwege de ziekte verloor ze haar baan, verliet haar vriend haar, was ze depressief en leed ze een pijnlijk leven. In 1988 heeft Kumar haar succesvol behandeld; het heeft ziekenhuis bevestigd dat ze vrij was van de ziekte van Crohn als gevolg van Kumar's therapie. Daarna vond Lia een fulltimebaan, ontmoette ze een man en is ze in 1990 gelukkig getrouwd. Sindsdien, tot heden, leidt Lia haar leven zonder een enkele klacht van de ziekte van Crohn. In 2015 ontmoetten Lia en Kumar elkaar na vijfentwintig jaar en nog steeds is ze Kumar erg dankbaar.

Foto boven; Lia´s blijde huwelijksdag, foto linksonder; Kumar woont Lia´s huwelijk bij en foto rechtsonder; een gelukkig Lia met Kumar in 2015.

De voorzitter van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland heeft in 1992 gecertificeerd dat hun leden goede resultaten boekten met Kumar's therapie.


25.

De heer Tom, die aan colitis ulcerosa leed, volgde Kumar´s therapie in 1989. Zijn getuigschrift over zijn genezing en document van zijn huisarts heeft hij destijds aan de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland gegeven, zie hieronder.

Tot op heden is hij vrij van colitis ulcerosa.

.


26.

De heer Wim heeft bijna 40 jaar aan de ziekte van Crohn geleden. Zware medicijnen gaven geen enkel resultaat en hij leefde zijn leven met ups en downs. In 2016 kreeg hij eindelijk de kans om Kumar´s therapie te volgen; zijn gezondheid verbeterde in slechts een paar maanden tijd.

Zie hieronder zijn getuigenis.

16-09-2016

23 juli 2016 gestart met methode van Dr Kumar.

1e week was zeer heftig, ik had erg veel last van ontwenning verschijnselen. Gelukkig was ik die week alleen thuis en kon ongestoord de methode van Dr Kumar volgen. In deze week zijn er veel emoties los gekomen. Wat opviel in deze week is dat mijn lichaam veel schoner aanvoelde en mijn ogen scherper zijn gaan waarnemen. Ook de druk in mijn darmen is grotendeels verdwenen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik me sinds heugenis niet zo goed gevoeld heb en dat al na 1 week. Kennelijk heb je niet in de gaten dat je eigenlijk al die jaren je klote hebt gevoeld. Wel heb ik weinig energie en veel rust nodig. Een belangrijk gegeven is dat ik met mijn specialist afgesproken had om met medicatie te gaan starten omdat de staat van mijn dikke darm dermate slecht was en dat volgens haar er een beginnende kanker aan het ontstaan was. Ik was daar niet zo happy over omdat ik in het verleden zeer slechte ervaring opgedaan heb met medicatie. Toen ik bij de apotheek allerlei adviezen kreeg over de medicatie (mezalazine) wat volgens mijn schoondochter een medicijn is tegen leukemie, had ik het er helemaal mee gehad en besloot het niet in te gaan nemen. Dit helemaal tegen de zin in van Dr Kumar. Pas na een week was Dr Kumar het er met tegenzin mee eens, als ik beloofde wanneer het nodig zou zijn, toch aan medicatie te zullen gaan beginnen. Wat een heel goed gevoel geeft is dat Dr Kumar elke dag of wel thuis langs komt of belt om het verloop van de methode in de gaten te houden en adviezen te geven.

Het verloop van de weken daar op zijn min of meer gelijk aan voorgaande week. Mijn energie staat op een laag pitje. Had veel last van hoofdpijn en het lijkt er op dat er veel slijm loskomt bij mijn ontlasting. Heb veel last van gassen in mijn darmen. Ik voel me lichamelijk stukken beter als de week ervoor. Ben voorzichtig weer gestart met Yoga, maar ik merk dat ik erg op moet letten het rustig aan te doen. Dit is voor mij erg moeilijk, ik ben opgevoed met, stel je niet aan en ga door, enz. Wat ook opvalt is dat ik totaal geen zin heb om te stressen. Ik doe alles heel rustig aan en neem overal ruimschoots de tijd voor. De thermo baden geven de gelegenheid minstens 1 maal per dag te mediteren. Emoties zijn in iets mindere maten nog aanwezig en de meeste zijn sinds begin sept verdwenen. Half jaar geleden bleek mijn cholesterol te hoog dus moest ik aan de medicatie (statine) en bloedverdunners. Ik ben in mijn leven niet zo ziek geweest als van deze medicatie en ben na 2 weken weer gestopt. Omdat mijn dikke darm in slechte staat was kreeg ik ook overmatig bloed verlies, dus ook met de bloedverdunners gestopt. Week 37 geeft te zien dat de ontlasting zonder enige druk naar buiten komt, dit is voor mij bijna een ultieme ervaring. Ook bloedverlies is volkomen verdwenen.

Mijn specialist geeft mij alle ruimte om Dr Kumar's methode te volgen en blijft voor me klaarstaan als het nodig is. Ik was erg verrast dat ze er zo positief in stond, ik heb anders meegemaakt maar dat was wel in een ander tijdperk, ongeveer 35 jaar geleden. Het heeft me erg blij gemaakt. We hebben afgesproken om een endoscopie onderzoek te doen over ongeveer 5 maanden.

Dr Kumar's gezonde voedingsbehandeling en kruiden voelen zeer goed aan voor mijn lichaam en mijn darmen. De kritieke situatie is nu voorbij en onder controle, daar ik me goed voel.

Ik ben erg blij dat ik voor Dr Kumar heb gekozen en heb het volste vertrouwen dat ik volledig genees.

Wim K.


27.


28. Kumar´s meest recente correspondentie met het Ministerie van VWS

Dr. R. Suresh Kumar - Castricum

Natuurgeneeskunde is een zeer oude wetenschap!

De vaardigheden van natuurgeneeskunde (naturopathy) heb ik zeer succesvol opnieuw uitgevonden. Ik introduceerde mijn therapie aan de Koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten in 1984 en vervolgens in 1988 aan de Nederlandse overheid en aan Nederlandse senior medische teams: huisartsen, internisten, chirurgen en cardiologen. Zij erkenden mij als pionier in naturopathy en erkenden daarmee tevens mijn vaardigheden in de naturopathy geneeskunst. Dit is de eerste medische erkenning voor naturopathy in Europa.

Natuurgeneeskunde is een onafhankelijk systeem van geneeskunde. Ons erfgoed heeft al succesvol 101 jaar aan Excellentie in deze tak van de geneeskunde voltooid. De oprichter van DSM (Drugless System of Medicine) & IINT (Indian Institute of Natural Therapeutics) vestigde zijn therapie vanaf 1913. Dit werd voortgezet door drie generaties, vader, zonen en kleinzonen, en is sinds 1980 overgegaan in mijn handen, dr. R. Suresh Kumar. Hun expertise is erkend door de regering van India. Samen zijn we een van de oudste authentieke beoefenaars voor natuurgeneeskunde ter wereld.

In 2013 heb ik wederom mijn prestaties aan het Ministerie van VWS bekend gemaakt en het belang benadrukt van Natuurgeneeskunde voor chronisch zieke patiënten. Het dossier bevatte enkele honderden pagina's relevante documenten met betrekking tot het succesvol behandelen van chronische ziekten. Minister E.I. Schippers en Staatssecretaris M.J. van Rijn waardeerden mijn inzet en merkten duidelijk dat ik zeer gemotiveerd ben om in dit gebied van de geneeskunst te werken om mensen zo gezond mogelijk te maken en te houden. Namens de Minister van VWS heeft de directeur van VWS mijn prestaties en dossier met documenten erkend op 19 maart 2014. Op het gebied van Naturopathy geneeskunst mag ik officieel de titel doctor voeren.

"Namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport"

Deze brief is een referentie dat Kumar bezig is met de hogere VWS-autoriteiten om bewustzijn te creëren voor de natuurlijke geneeskunde; een belangrijke therapie voor chronisch zieke patiënten. Alternatieve en complementaire geneeswijzen zijn geen onderdeel van de Wet BIG. In Nederland is er niemand die officieel de vergunning voor de natuurlijke geneeswijze heeft ontvangen van de regering, behalve Kumar.


29.

Mukesh Kumar
Jurist

Tijdens het programma College Tour in 2016, kreeg Mukesh Kumar de kans om deze onafhankelijke wijze van geneeskunde voor chronisch zieken te introduceren bij de minister van Financiën. Enerzijds om de kosten in de gezondheidszorg te reduceren en anderzijds in het belang van de samenleving. De minister was zeer geënteresseerd en hij verzocht Mukesh om informatie hieromtrent toe te sturen. Nadat de minister de informatie bestudeerd had, adviseerde hij Mukesh om deze wijze van geneeskunde te introduceren bij de fractie van de PVDA.

Mukesh en zijn team tijdens College Tour met de minister van Financiën, de heer ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem