00 31 (0) 251 654723 health@pgng.nl

GESCHIEDENIS PGNG

Authentieke pioniers en grondleggers van de natuurlijke geneeskunde in de wereld

Naturopathie, oftewel natuurlijke geneeskunde, is de oudste wijze die we kennen van het natuurlijk genezen van chronische ziekten, waarvan de wortels gedeeltelijk in Europa lagen. Het is later door pioniers Friedrich E. Bilz en Louis Kuhne in Duitsland, door Lakshmana K. Sarma in India en door Ravindran Suresh Kumar in India, de Perzische Golf en Europa zeer succesvol beoefend. Deze pioniers ontwikkelden een behandelvorm die zijn basis heeft in de naturopathie en zij hebben in de afgelopen 150 jaar een kernrol gehad in het in de praktijk brengen en doen opbloeien van naturopathie.

Pionier Friedrich E. Bilz

Friedrich E. Bilz heeft deze manier van genezen goed op de kaart gezet. Hij opende zijn eigen sanatorium (ziekenhuis gebaseerd op natuurlijke geneeswijze) in Dresden-Radebeul, Duitsland, in 1870. Hij heeft de natuurwetenschap samengevoegd en hij schreef Das Neue Natürheilverfahren, een boek over De nieuwe Natuurgeneeswijze, dat veel bekendheid kreeg in Europa en de Verenigde Staten. Het boek werd vertaald in 12 verschillende Europese talen. Zijn boek, dat zo’n 1700 pagina’s beslaat, was destijds het bestverkopende boek na de Bijbel. Bilz ontving in Europa vele onderscheidingen voor zijn werk, zoals medailles en erekruisen.

Het sanatorium valt nu onder monumentenzorg waarin appartementen zijn gevestigd. De omgeving is gekenmerkt door blijvende herinneringen aan hem, met bijvoorbeeld de Bilzstraat en de Bilzrotonde. Veel van zijn bezittingen op het gebied van de natuurlijke geneeskunde zijn bewaard gebleven en worden tentoongesteld in het Bilz Museum, dat wordt beheerd door de Bilz Stichting in Radebeul. Na zijn dood raakte zijn kennis langzaam maar zeker in de vergetelheid. Er zijn hierna diverse mensen geweest die hebben gepoogd zijn kennis onder hun vleugels te nemen maar ook zij slaagden er niet in één en ander succesvol over het voetlicht te brengen, en uiteindelijk verdween zijn kennis geheel in Europa.

Pionier Lakshmana K. Sarma

Lakshmana K. Sarma, een Indiase brahmaan uit het zuiden van India, zocht rond 1905 een passende behandeling binnen de alternatieve geneeskunde voor zijn eigen familie. Het ontbrak de lokale zorgsystemen aan kennis over combinaties van behandelingen om tot de juiste alternatieve geneeswijze te komen. Rond 1910 lukte het Sarma om Bilz’ en Kuhnes kennis en expertise in hydrotherapie te verzamelen en de noodzakelijke remedie voor zijn familie te vinden door de Indiase alternatieve geneeskunde en de hydrotherapie van de Europese pioniers te combineren. Met deze combinatiebehandelingen slaagde hij erin vele chronische aandoeningen en potentieel dodelijke ziektes binnen zijn familie te genezen. Ziektes waar zijn familieleden vaak jaren onder hadden geleden en waarvan enkele op jonge leeftijd waren overleden, omdat resultaten van andere behandelingen uitbleven. Hierdoor raakte Sarma buitengewoon geïnteresseerd in de natuurlijke geneeskunde, die hij almaar verder ontwikkelde tot een zeer geslaagde behandelmethode. Hij gaf de geneeskunde een nieuwe dimensie en verwierf grote bekendheid in heel India door het genezen van ziekten die tot dan toe voor ongeneeslijk werden gehouden.

Sarma opende zijn eigen praktijk rond 1916 en vervolgens in 1941 het eerste Sanatorium voor Natuurlijke Genezing, dat veel succes genoot. Enkele jaren daarna richtte hij, met zijn kinderen, het Indiase Instituut voor Natuurlijke Geneeskunde op. Hij schreef vele boeken en bracht tijdschriften uit over naturopathie (enkele voorbeelden zijn: Naturopathy monthly magazines, Practical Naturopathy, Indigestion & Constipation, Vital Economy). Sarma, zijn kinderen en ook zijn kleinkinderen beoefenden naturopathie op een zeer succesvolle manier, meer dan 70 jaar lang.

Hun succes bij de behandeling van ongeneeslijke ziekten, maakte indruk op de Zuid-Indiase overheid en zij zag in dat de natuur geneest. Zodoende werd naturopathie door de overheid erkend en kreeg het een officiële status binnen de ‘Inheemse Geneeswijzen’. Lakshmana Sarma werd erkend als pionier van de naturopatische geneeskunde in India.

Pionier Ravindran Suresh Kumar

Van de bijna 1 miljard inwoners van India destijds, was Ravindran Suresh Kumar de jongste en gelukkige leerling die alle kennis direct van Sarma mocht leren van 1974-1980. Kumar werd zeer degelijk onderwezen aan het oudste Indiase Instituut voor Natuurlijke Geneeskunde en in het Sanatorium voor Natuurlijke Genezing, beide opgericht door Sarma, waarbij de aloude kernwaarden en principes van deze geneeswijze nooit uit het oog werden verloren. De authenticiteit van Kumars certificaten is erkend en geattesteerd door de Indiase overheid.

Kumar ervoer het als een groot voordeel dat binnen zijn eigen familie, zijn ooms en hun grootvaders zelf pioniers waren geweest binnen het ‘Indiase stelsel van Inheemse Geneeswijzen’. Al gedurende zijn tienerjaren leerde Kumar dan ook vele vaardigheden en toepassingen van hen, en slaagde hij erin deze vaardigheden te ontwikkelen tot belangrijke uitgewerkte behandelvormen, die passen binnen de naturopathie. Eén van zijn ooms, prof. dr. N. Sreedharan, was de eerste directeur benoemd door de regering van India van het medisch onderwijs voor de inheemse geneeswijzen. Het was tevens de eerste medische universiteit voor inheemse geneeswijzen die door de Indiase overheid erkend werd.

Nederlandse autoriteiten (MvJ, VWS en VD) verstrekken medische licentie voor Naturopathie

Vanwege Kumars authentieke onderwijs in deze tak van geneeskunde en vanwege het enorm grote succes in het behandelen van chronisch zieke patiënten ontving Kumar in 1991 als eerste Naturopath de medische licentie van de Nederlandse autoriteiten om de ‘Paramedische Geneeskunst Natuurlijke Geneeswijze’ te beoefenen. Een goedkeuring van de regering voor deze vorm van alternatieve geneeskunde, gekoppeld aan de allopatische geneeskunde om ongeneeslijke ziekten te behandelen. De autoriteiten zijn: het Ministerie van Justitie (MvJ), Ministerie van VWS (VWS) en de vergunning verstrekking in opdracht van MvJ door het hoofd van de plaatselijke politie, afdeling Vreemdelingendienst (VD).

Dr. R. Suresh Kumar [1990]
Doctor of Naturopathy Medicine